БУДЬ ЛАСКА, ЗАЧЕКАЙТЕ ...

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

ПРЕАМБУЛА

 

Ця Політика конфіденційності регулює правові відносини, пов’язані із захистом персональних даних, і спрямована на захист основоположних прав і свобод людини і громадянина, зокрема права на невтручання в особисте життя, у зв’язку з обробкою персональних даних.

 

Ця Політика конфіденційності поширюється на діяльність з обробки персональних даних, яка здійснюється повністю або частково із застосуванням автоматизованих засобів.

 

Власником інтернет-порталу з інтегрованим у нього модулем для бронювання (далі по тексту – разом «Веб-сайт») є компанія Товариство з обмеженою відповідальністю «Транспортно-туристична компанія «Нова Україна» (код ЄДРПОУ 43546215), що зареєстрована за адресою: 02100, м. Київ, вул. Будівельників, буд. 34/1 (далі по тексту – «Перевізник», «ми», «нас», «наш», «нам»). Для цілей цього документу «Перевізник» включає в себе також його афілійованих осіб чи компаній групи, а також представників, керівників, співробітників чи партнерів, які можуть отримати доступ до Ваших персональних даних в результаті використання Вами цього Веб-сайту.

 

Дана Політика конфіденційності є невід’ємною частиною Договору публічної оферти на надання послуг бронювання, оформлення та продажу квитків та інших послуг на веб-сайті (далі – «Оферта»), розміщеної та/або доступної в мережі Інтернет за адресою www.new-ukraine.com

 

Ця Політика конфіденційності застосовується до персональних даних пасажира, в тому числі, якщо оформлення квитків та інших послуг в його інтересах здійснює інша особа (наприклад, родич, колега або один з батьків для своєї дитини). Таким чином, якщо Ви оформлюєте бронювання чи замовляєте додаткові послуги від імені іншої особи (осіб), Ви зобов’язані попередньо отримати їх безумовну і повну згоду на виконання бронювання / замовлення послуги, попередивши про передачу Перевізнику їх персональних даних, а також проінформувати цю особу (осіб) про умови цієї Політики конфіденційності. Всі операційні повідомлення, що відправляються одному учаснику бронювання, також будуть відправлені іншим особам, вказаним у одному файлі бронювання. Щоб запобігти такому розкриттю інформації, кожен пасажир має можливість створити окреме замовлення послуги перевезення, вказавши свої контактні дані для зв’язку.

 

Дана Політика конфіденційності застосовується, якщо Ви замовили квитки Перевізника у іншої компанії (наприклад, нашого партнера, туристичного оператора/агента або агента з продажу квитків). При цьому у цих третіх осіб можуть бути власні політики конфіденційності (інші подібні документи), що застосовуються при збиранні інформації про Вас.

 

Перевізник поважає Ваше право на недоторканість приватного життя та конфіденційність Ваших персональних даних, отриманих у результаті користування цим Веб-сайтом та вживає всіх заходів, необхідних для збереження їх конфіденційності та безпеки, у тому числі використовуючи загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту від можливої втрати, неналежного використання, зміни чи знищення. Враховуючи особливості та загрози в інформаційному просторі, Перевізник все ж не може гарантувати абсолютного захисту Ваших даних, але докладе всі можливі зусилля, щоб Ваші персональні дані були максимально захищені.

 

Відвідуючи наш Веб-сайт, реєструючись як користувач, відправляючи заявки і запити на підбір квитків, бронюючи і сплачуючи за квитки та/чи інші послуги, Ви повністю і безумовно погоджуєтесь з цією Політикою конфіденційності.

 

Перевізник є «володільцем персональних даних» в розумінні Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010р. № 2297-VI (зі змінами), а також «контролером даних» для цілей Генерального регламенту про захист даних ЄС 2016/679 (EU General Data Protection Regulation, далі “GDPR”) та іншого чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.

 

РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ (ТЕРМІНИ)

 

У цій Політиці конфіденційності нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

 

База персональних даних – іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних.

 

Володілець персональних даних – фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом.

 

Згода суб’єкта персональних даних – добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди. У сфері електронної комерції згода суб’єкта персональних даних може бути надана під час реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі суб’єкта електронної комерції шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, за умови, що така система не створює можливостей для обробки персональних даних до моменту проставлення відмітки.

 

Ідентифікована фізична особа – це особа, яка може бути ідентифікована прямо або опосередковано, зокрема, за допомогою посилання на ідентифікатор, такий як прізвище та ім’я, паспортні дані, дані про місце розташування, онлайновий ідентифікатор або один чи кілька факторів, специфічних для фізичної, фізіологічної, генетичної, розумової, економічної, культурної або соціальної ідентичності даної фізичної особи.

 

Контролер – це фізична або юридична особа, орган державної влади, агентство, інший орган, який отримує доступ до персональних даних суб’єктів, і визначає мету і способи їх використання.

 

Користувач Веб-сайту (далі – Користувач) – особа, яка має доступ до Веб-сайту за допомогою мережі Інтернет і використовує сервіси Веб-сайту.

 

Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

 

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

 

Розпорядник персональних даних – фізична чи юридична особа, якій володільцем персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені володільця.

 

РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

2.1. Використання Користувачем сервісів Веб-сайту означає згоду з даною Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

 

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сервісів Веб-сайту.

 

2.3. Дана Політика конфіденційності застосовується лише до Веб-сайту Перевізника. Перевізник не контролює і не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на Веб-сайті Перевізника.

 

2.4. Перевізник не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем Веб-сайту.

 

РОЗДІЛ 3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

 

3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Перевізника щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає при оформленні замовлення для придбання послуг бронювання, оформлення та продажу квитків (проїзних документів) та інших послуг, що реалізуються за допомогою Веб-сайту.

 

3.2. Персональні дані Користувача, дозволені до обробки в межах цієї Політики конфіденційності:

 

 • прізвище та ім’я Користувача;

 • стать;

 • дата народження;

 • адреса електронної пошти;

 • номер телефону;

 • паспортні дані;

 • громадянство;

 • інформація про стан здоров’я (у випадку, коли Користувачу необхідно замовити спеціальну послугу, наприклад, пасажири з інвалідністю тощо);

 • номер/и участі в програмі лояльності Перевізника;

 • дані платіжної карти;

 • назва компанії, реєстраційний номер підприємства (при оплаті від імені юридичної особи);

 • номер бронювання і квитка;

 • вид спеціального обслуговування (для пасажирів з особливими потребами);

 • інші дані, необхідні для оформлення і продажу квитків та замовлення додаткових послуг.

 

3.3. Система бронювання, оформлення та продажу квитків захищає інформацію, яка автоматично передається в процесі використання Користувачем:

 

 • IP адреса;

 • інформація з cookies;

 • час доступу;

 • кількість кліків та взаємодії з Веб-сайтом;

 • назва домену;

 • цільові сторінки;

 • переглянуті сторінки;

 • ідентифікатор пристрою та місцезнаходження.

 

3.4. На Веб-сайті застосовується технологія ідентифікації Користувачів, заснована на використанні файлів cookies. Файли “cookies” – невеликі текстові файли, які можуть бути збережені на комп’ютері Користувача (чи іншому обладнанні) при першому відвідуванні Веб-сайту та дозволяють розпізнати комп’ютер Користувача при повторному відвідуванні (наприклад, запам’ятати логін для входу у розділ «Мій квиток»). При цьому Перевізник ніколи не зберігає персональні дані або паролі в файлах cookies.

 

Якщо Користувач вважає, що з тих чи інших причин використання технології cookies для нього є неприйнятним, він має право заборонити зберігання файлів cookies на комп’ютері, що використовується для доступу до Веб-сайту, відповідним чином налаштувавши браузер. При цьому слід мати на увазі, що всі сервіси в мережі Інтернет, що використовують цю технологію, будуть недоступними. Сайт може містити посилання на інші веб-сайти. Перевізник, в свою чергу, не несе відповідальності за політику конфіденційності даних сайтів. Перевізник закликає Користувачів бути обережними, коли вони покидають наш Веб-сайт, і уважно читати правила конфіденційності кожного сайту, який збирає особисту інформацію про Користувача.

 

РОЗДІЛ 4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

 

4.1. Перевізник збирає і може використати персональні дані Користувача в цілях:

 

 • ідентифікації Користувача, зареєстрованого на Веб-сайті, для оформлення Замовлення і укладення Договору перевезення, внесення змін до бронювання квитка, надання Користувачеві всього спектру послуг Перевізника;

 • надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Веб-сайту;

 • встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи надсилання повідомлень, запитів, що стосуються використання сервісів Веб-сайту, надання послуг, обробки запитів і заявок від Користувачів;

 • визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства;

 • підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем;

 • створення облікового запису для здійснення покупок, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису;

 • повідомлення Користувача Веб-сайту про стан Замовлення;

 • обробки і отримання платежів, оскарження платежу;

 • надання Користувачу ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем,пов’язаних з використанням Веб-сайту;

 • надання Користувачу, з його згоди, оновлень продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені Перевізника або від імені партнерів Перевізника.

 

РОЗДІЛ 5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

 

5.2. Користувач погоджується з тим, що Перевізник має право передавати персональні дані в системи резервування автобусних квитків.

 

5.3. Користувач погоджується з тим, що Перевізник має право передавати персональні дані третім особам, зокрема кур’єрським службам, організаціям поштового зв’язку, операторам електрозв’язку, виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на Веб-сайті.

 

5.4. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам тільки на підставах та в порядку, встановленим законодавством України.

 

5.5. При розголошенні персональних даних Перевізник інформує Користувача про розголошення персональних даних.

 

РОЗДІЛ 6. ПРАВА СУБЄКТІВ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 

6.1. Особисті немайнові права на персональні дані, якими володіє кожна фізична особа, є невід’ємними і непорушними.

 

6.2. Перевізник повідомляє про Ваші права щодо обробки персональних даних відповідно до законодавства України, а саме:

 

 • знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ними особам, крім випадків, встановлених законом;

 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким надаються його персональні дані;

 • на доступ до своїх персональних даних;

 • отримувати не пізніш, як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, обробляються чи зберігаються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

 • пред’являти вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

 • пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником і розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

 • звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;

 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

 • вносити застереження про обмеження права на обробку своїх персональних даних при надані згоди;

 • відкликати згоду на обробку персональних даних;

 • знати механізм автоматичної обробки персональних даних.

 

РОЗДІЛ 7. ЗОБОВЯЗАННЯ СТОРІН

 

7.1. Користувач зобов’язаний:

 

 • Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування сервісами Веб-сайту.

 • У максимально короткий термін відновити, доповнити надану інформацію про персональні дані у разі зміни даної інформації.

 

7.2. Перевізник зобов’язаний:

 

 • Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у цій Політиці конфіденційності.

 • Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

 • Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, що зазвичай застосовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

 • Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

 

РОЗДІЛ 8. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТРЕТІМ СТОРОНАМ

 

8.1. Використовуючи цей Веб-сайт та створюючи Замовлення, Ви погоджуєтеся з тим, що Ваші дані можуть передаватися третім особам лише з метою належного надання обраних Вами послуг, які не могли б бути надані без такої передачі Ваших персональних даних. Створюючи бронювання на Веб-сайті, Ви надаєте повну і безумовну згоду на передачу персональних даних третім особам.

 

8.2. Перевізник може передавати Ваші персональні дані третім сторонам, до переліку яких входять:

 

 • Державні органи. У випадках, визначених законодавством, Перевізник зобов’язаний надати персональні дані Користувачів державним органам, а саме: правоохоронним органам, прикордонним службам, міграційним органам країн, до/з яких Ви подорожуєте.

 

 • Перевізники – партнери. У випадках, коли Ваше перевезення виконується спільно двома і більше перевізниками, ми передаємо Ваші персональні дані іншим фактичним перевізникам.

 

8.3. Посилання на сайти третіх осіб.

 

На нашому Веб-сайті Ви можете знайти посилання на сторонні сайти. Звертаємо Вашу увагу на те, що Політика конфіденційності Перевізника не поширюється на використання сторонніх сайтів, ми не несемо відповідальності за забезпечення конфіденційності таких сайтів і рекомендуємо Вам ознайомитися з їх політикою конфіденційності (або іншим подібним документом).

 

8.4. Google Analytics. Google AdWords.

 

Перевізник використовує Google Analytics, яка є інструментом веб-аналітики, що допомагає розуміти, яким чином відвідувачі взаємодіють з Веб-сайтом. Google Analytics збирає такі дані: про браузер, тип пристрою, моделі пристрою, місцезнаходження, країну, місто, постачальника послуг, розширення екрана, часу перебування на Веб-сайті, мову, операційну систему, відвідані сторінки на Веб-сайті.

 

Збережені пошукові запити аналізуються за допомогою алгоритму, що дозволяє показувати таргетовану рекламу окремих продуктів, які могли б зацікавити відвідувача, у вигляді рекламних банерів або рекламних оголошень на сторонніх веб-сторінках.

 

РОЗДІЛ 9. ТРАНСКОРДОННА ПЕРЕДАЧА ДАНИХ

 

9.1. Користувач погоджується з тим, що для надання послуг Перевізник може зберігати та обробляти персональні дані Користувача (всі або частину), у тому числі проводити безпекову перевірку транзакцій на серверах та ресурсах, які знаходяться за межами України. Ви надаєте свою безумовну згоду на передачу будь-яких чи всіх Ваших персональних даних за межі України лише з метою отримання належного рівня замовлених послуг.

 

9.2. Зберігання та обробка персональних даних Користувача може проводитися на серверах та ресурсах, які належать Перевізнику або незалежним підрядникам і можуть бути розміщені у будь-якій країні світу.

 

9.3. Будь-яка транскордонна передача даних відбувається лише для виконання умов Договору публічної оферти, цієї Політики та з метою надання замовлених Вами послуг. Всі транскордонні передачі даних обмежуються тими категоріями даних та одержувачами, які необхідні для надання замовлених послуг.

 

РОЗДІЛ 10. ПЕРІОД ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ

 

10.1. Перевізник зберігає дані до тих пір, поки вони потрібні для виконання відповідних цілей обробки (наприклад, операції по виконанню договору перевезення, надання сервісного обслуговування, рекламно-маркетингових сервісів), а також з метою виконання вимог цивільного, господарського та податкового законодавства.

 

10.2. Якщо законодавство будь-якої країни, куди /звідки Перевізник здійснює рейси, містить положення про терміни позовної давності, протягом якого Користувач має право пред’явити претензію або позов до Перевізника, і Перевізнику необхідні докази існування правових відносин між ним і Користувачем, ми можемо обробляти Ваші персональні дані протягом цього терміну.

 

РОЗДІЛ 11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН

 

11.1. Перевізник на власний розсуд може час від часу вносити зміни до цієї Політики. При цьому Перевізник не має зобов’язань повідомляти Користувача про внесення змін до цієї Політики, окрім як публікувати їх на цьому Веб-сайті. Зміни починають діяти з дати їх публікації на www.new-ukraine.com. Користувач зобов’язується самостійно та регулярно перевіряти оновлення цієї Політики.

 

11.2. Користувачі вважаються повідомленими про внесені зміни з моменту їх опублікування на Веб-сайті. Внесені зміни автоматично розповсюджуються на всіх Користувачів.

 

11.3. У випадку, якщо Перевізником були внесені будь-які зміни в цю Політику, з якими Користувач не згоден, він зобов’язаний припинити користування сервісами Веб-сайту. Факт не припинення користування Веб-сайтом вважається підтвердженням згоди Користувача з відповідною редакцією Політики.

 

РОЗДІЛ 12. КОНТАКТНІ ДАНІ ВІДПОВІДАЛЬНОГО ЗА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 

Відповідальною за обробку персональних даних є компанія Товариство з обмеженою відповідальністю «Транспортно-туристична компанія «Нова Україна», що зареєстрована за адресою: 02100, м. Київ, вул. Будівельників, буд. 34/1.

Контактний телефон:+38044 5410900 (щоденно з 09:00 до 18:00, згідно тарифів оператора)

E-mail: [email protected]

 

Адміністративний орган із захисту персональних даних в Україні – Управління з питань захисту персональних даних Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.